You are currently viewing آیا پین باهیس امن و قابل اطمینان است ؟

آیا پین باهیس امن و قابل اطمینان است ؟

کاربران عزیز در جریان باشید که مجموعه پین باهیس هیچ گاه برای ثبت نام اولیه شما و درخواست پرداخت ها و برداشت های شما در ابتدا از شما درخواست مدارک شناسایی نخواهد کرد

دقت فرمایید که اطلاعات حساب کاربری شما در سایت باید دقیقا با اطلاعات شناسنامه ای و کارت بانکیتان مطابقت داشته باشد

در صورتی که مجموعه پین باهیس برای مواردی همچون ویراییش اطلاعات حساب کاربری . وجود حساب های کاربری متعدد . عدم تطابق اطلاعات کارت بانکی پرداخت کننده و برداشت کننده. تثبیت فعالیت های غیر معمول کاربران و غیره از کاربران عزیز سایت در خواست مدارک شناسایی نماید اطمینان داشته باشید که آن مدارک در همان لحظه بعد از بررسی و تایید شده و به هیچ عنوان ثبت و یا نگهداری نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید