30%بانس ویژه شرط بندی های میکس

30%بانس ویژه شرط بندی های میکس

30%بانس ویژه شرط بندی های میکس

 

چطور میتوانم 30% بانس ویژه شرط بندی های میکس را دریافت کنم؟

1- این بانس را بعد از اینکه برگه میکس خود را در قالب قوانین زیر به ثبت رساندید
از پشتیبانی زنده درخواست کرده تا بعد از بررسی ضرایب و تعداد انتخاب های
شما در برگه شرط بندی میکسی که ثبت کرده اید به حساب کاربریتان اضافه نمایند

2- برای استفاده از این بانس باید حداقل 500.000 ریال واریزی داشته باشید.

3- این بانس در برگه های میکس های زیر قابل استفاده هست

– در برگه میکس شما حداقل 4 انتخاب (شرط) وجود داشته باشد
-و برگه شرط بندی میکس شما حداقل ضریب 5 را داشته باشد.
در واقع مجموع ضرایب انتخاب های شما در برگه میکس باید حداقل 5 باشد
– دقت کنید که ضریب هر انتخاب در برگه میکس شما باید حداقل 1.20 باشد .

 

نحوه چرخه بانس به چه صورت هست؟

1- بعد از دریافت بانس ،برای برداشت سپرده از حسابتان باید مقدار
بانس دریافتی را 8 بار با ضریبحداقل 2.00 در شرطبندی های
مسابقات ورزشي شرکت نمایید برای شرط بندی های میکس مجموع ضریب حداقل 2.00 کافی میباشد

2- این بانس را در طول 24 ساعت فقط یک بار برای یک شرط بندی میکس میتوانید
درخواست کنید و حداکثر مقداری که در طول یک روز از این بانس میتوان دریافت کرد 3.000.000 ریال میباشد.

3- حداکثر تا سقف 10.000.000 ریال میتوانید این بانس را برداشت نمایید

4- چرخه ی بانس فقط شامل مقدار مبلغی که از این بانس دریافت کرده اید
خواهد بود هر گونه مبلغ بیشتر از مقدار بانس دریافتی موجود در جعبه بانس
هایتان شامل چرخه این بانس نخواهد شد
بعد از باخت مبلغ بانس موجود در جعبه بانس ها چرخه این بانس از موجودی
اصلی حساب کاربری شما محاسبه خواهد شد .

30%بانس ویژه شرط بندی های میکس

قوانین عمومی بانس

1- کاربرانی که بانس های واریزی و یا بانس های پرداخت به مسابقات ورزشی دریافت کرده اند
نمیتوانند از این بانس بهره مند شوند .

2- لازم به ذکر است که شرط بندی های مجازی و ورزشی مجازی . شرط های برگشت خورده .
شرط بندی های سیستمی و زنجیره ای و شرط بندی هایی که کش اوت شده باشند شامل قوانین چرخه ی این بانس نخواهند شد .

3-بعد از دریافت بانس در صورت اقدام به فروش شرط یا کش اوت همه ی
مقدار بانس و مبلغ واریزی و برد حاصل از آن باطل خواهد شد .

4- بانس های دریافتی را باید حداکثر در طول 30 روز با شرایط و ضرایب مشخص شده
در شرط بندی ها شرکت نمایید در غیر این صورت با پایان این مدت زمان بانس غیر فعال شده وقابل بازیابی نخواهد بود .

5-در صورتی که شرط باز داشته باشید قادر به دریافت این بانس نخواهید بود .

6- پین باهیس حق دارد در صورت اثبات هرگونه حیله و یا قانون شکنی کل
مبلغ بانس و مقدار حاصل از آن را با طل کرده و بازپس گیرد .

7- شرایط کلی و عمومی بانس برای تمامی بانسها اعمال می شود .

30%بانس ویژه شرط بندی های میکس

 

دیدگاهتان را بنویسید