You are currently viewing 5.000.000 ریال 15% بانس پرداخت به بازی های وزرشی

5.000.000 ریال 15% بانس پرداخت به بازی های وزرشی

5.000.000 ریال 15% بانس پرداخت به بازی های وزرشی

5.000.000 ریال 15% بانس پرداخت به بازی های وزرشی

 

چگونه میتوانم از بانس 15 درصد استفاده کنم؟

1- این بانس را میتوانید بلافاصله بعد از شارژ حساب کاربریتان قبل از شرکت

در هرگونه شرط بندی از پشتیبانی درخواست کنید تا برای شما اعمال کنند

2- این بانس را بعد از فعال شدن نمیتوان لغو کرد برای دریافت این بانس میتوانید
از پشتیبانی در خواست کنید تا بانس فعال شمارا لغو کرده و بانس 15 درصد ورزشی را برای شما اعمال کنند

3- بانس 15 درصد پرداخت برای بازی های ورزشی را در طول 24 ساعت تا سقف 5.000.000 ریال میتوانید دریافت کنید

4- شما باید با اندازه 10 برابر بیشتر از مبلغ دریافتی بانس با حداقل ضریب 2.00 بازی و بت کنید .
( برای فرم های چند شرطی هر بازی باید حداقل ضریب 2.00 داشته باشد ) .

5- شما میتوانید این بانس را در همه ی شرط بندی های میکس و تکی و آپشن های مختلف استفاده کنید

6- شرایط کلی بانس برای تمامی بانسها اعمال می شود

5.000.000 ریال 15% بانس پرداخت به بازی های وزرشی

دیدگاهتان را بنویسید