You are currently viewing جک پوت در پین باهیس

جک پوت در پین باهیس

جک پوت در پین باهیس

جک پوت در پین باهیس

چک پوت چیست؟

1- بت کانسترکت جک پوت در میان همه ی بازی های اسلات
ویدیویی و بازی های کازینو زنده شامل 4 سطح mystery Jackpot میشود .
2- یک بخش ازقیمت و ارزش هر شرط صحیح یک بازی اسلات شامل هدایای ویژه جک پوت خواهد بود .
3- جک پوت در مواقعی امکان دارد بررسی و حدودبندی شود
4- در هر سطح وقتی که شرط برابر و یا بیشتر است
در این صورت برای این سطح حداقل ها در نظر گرفته خواهد شد
-Mini Minor Major Mega – 12 tl
-Mini Minor Major – 6tl
-Mini Minor – 3tl
-Mini – 0.6 tl .

شرایط

1- برای مثال وقتی که با 60.000 ریال ویا بیشتر شرط بندی انجام میدهید
فقط در سطوح مینی ماژور و یا ماژور برنده خواهید شد .جک پوت در پین باهیس
2- وقتی که به صورت تدریجی جک پوت برنده میشوید به اطلاع همه ی بازیکنان خواهد رسید .
3- اگر فقط جهت سرگرمی در بازی شرکت میکنید جک پوت برنده نخواهید شد
4- جک پوت مبلغ متعلق به شمارا حتما پرداخت خواهد کرد .
5- برد تدریجی جک پوت از طرف پشتیبان کازینو تایید خواهد شد .
6- همه ی قراردادها و قوانین ثابت و قطعی بوده و هیچ گونه ویرایش و یا نوشته ای اضافه نخواهد شد
7- در صورت ایجاد اشکال در بازی به هیچ عنوان بر مبلغ و خود بازی تاثیری نخواهد گذاشت
8- کاربرانی که به هر دلیل در این بازی شرکت میکنند
با ورود خود نام کاربری که در پروفایل آنها قابل مشاهده است را تایید کرده و قبول خواهند کرد
9- شرکت در این پروماسیون به منزله تایید تمامی قوانین و بندهای فوق میباشد
10- پین باهیس حق دارد در هر زمانی قوانین و شرایط
جک پوت را بنا به تشخیص بروزرسانی کرده و یا تغییر و ویرایش کند

دیدگاهتان را بنویسید