You are currently viewing طرح تشویقی برنده باش پین باهیس

طرح تشویقی برنده باش پین باهیس

پین باهیس بار دیگر متفاوت تر از همیشه در کنار شماست تا با جوایز و فرصت های رویایی ، هیجان را برای شما به ارمغان بیاورد

 1. طرح تشویقی “برنده باش ؟” از ساعت 20:00 روز سه شنبه 17 تیر به همه واریزی ها با تمامی راه های پرداخت تعلق می گیرد.
 2. شما می توانید از این طرح تشویقی در یکی از عملیات واریز خود طی 24ساعت استفاده کنید.
 3. برای دریافت کد می بایست پس از اتمام عملیات واریز و قبل از استفاده از موجودی حسابتان، تقاضای خود را از طریق پشتیبانی زنده به ثبت برسانید.
 4. کدهای قابل دریافت پس از عملیات واریز به شرح زیر می باشند:

در قالب یک واریزی 1.000.000 تا 29.999.000 1 کد

واریزی های بیشتر 30.000.000 ریال 2 کد

 1. استفاده ی از این طرح تشویقی هم زمان با سایر بانس ها امکان پذیر نمی باشد.
 2. در صورت عدم استفاده از کد دریافت شده، امکان ثبت تقاضای دریافت کد جدید وجود نخواهد داشت.
 3. در صورت عدم اتمام بازی با کد دریافت شده، امکان ثبت تقاضای دریافت کد جدید وجود نخواهد داشت.

نحوه ی اجرای بازی

 1. پس از تایید عملیات واریز، برای دریافت کد می بایست قبل از استفاده از موجودی حسابتان، تقاضای خود را از طریق پشتیبانی زنده به ثبت برسانید.
 2. سپس با استفاده از نام کاربری و کد بازی ای که دریافت کرده اید می توانید به لینک زیر وارد شوید.
http://dealornot.club
 1. با انتخاب کیف موردنظرتان، بازی شروع می شود.
 2. در صورت عدم اتمام بازی، اجرای ادامه ی این بازی ها در زمانی دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
 3. پس از پیروزی، می بایست تقاضای دریافت جوایز را از طریق پشتیبانی آنلاین به ثبت برسانید.

دیدگاهتان را بنویسید