You are currently viewing پیشبینی بدون محدودیت

پیشبینی بدون محدودیت

پیشبینی بدون محدودیت

پیشبینی بدون محدودیت

سوپر بت (سوپر شرط) چیست ؟

با استفاده از گزینه سوپربت میتوانید از محدوده تعیین شده
برای ثبت مقدار شرط بندی فراتر رفته و شرط بندی خودتان را با مقدار بالاتری به ثبت برسانید

برای استفاده از این قابلیت میتوانید بلافاصله بعد از انتخاب شرط خود
گزینه ی سوپر بت را که در برگه شرط بندی شما در قسمت بالا یا پایین شرط نمایان میشود را فعال کنید .

بعد از فعال کردن گزینه ی سوپر شرط میتوانید مبلغ دلخواهتان را برای شرط انتخابی به ثبت برسانید

دیدگاهتان را بنویسید