همانطور که میدانید، پیش بینی فوتبال یکی از بخش های هیجان انگیز پر مخاطب ترین ورزش دنیاست که در همه جا طرفداران بسیاری آن را دنبال می کنند. پیش بینی مسابقات فوتبال و اینکه براساس گذشته بازیکن ها و بازی های اخیر آنها، و همچنین…