10درصد بانس آنی در پرداخت های کارت به کارتی

10درصد بانس آنی در پرداخت های کارت به کارتی

10درصد بانس آنی در پرداخت های کارت به کارتی   چگونه میتوانم از بانس 10 درصد استفاده کنم؟ 1- این بانس به واریزهایی که به صورت کارت به کارت انجام میشوند تعلق میگیرد. 2- پس از تایید مبلغ واریزی %10درصد بانس انی به شما تعلق گرفته و اعمال می شود 3- این بانس را میتوانید بلافاصله بعد از … ادامه 10درصد بانس آنی در پرداخت های کارت به کارتی

دیسکانت 20 % برای کازینو و کازینوی زنده

دیسکانت 20 % برای کازینو و کازینوی زنده

دیسکانت 20 % برای کازینو و کازینوی زنده   چطور میتوانم بانس دیسکانت 20 درصدی برای کازینو و کازینوی زنده دریافت کنم؟ 1- این بانس هیچ گونه محدودیتی برای شرکت دوباره شما در بازی های کازینو نخواهد داشت 2- مبلغ پاداش که می توانید برای خسارات روزانه خود دریافت کنید به شرح زیر تعیین می شود: %10 … ادامه دیسکانت 20 % برای کازینو و کازینوی زنده